Het transept van de St. Janskerk in Wijk bij Duurstede geschilderd van noord naar zuid in een centraal perspectief. Een grote, zeer lichte ruimte. Deze 14/15e eeuwse kerk, van oorsprong een kruiskerk maar na gereedkoming van het transept (1523) een hallenkerk. Helaas brandde het koor in 1579 af en is nooit herbouwd. Curieus is het dat de zuidbeuk in houten gewelf bezit, de noordelijke beuk een stenen... Daar waar nu nog de zuidbeuk zichtbaar is wordt heden de laatste hand gelegd aan een in Engeland gekocht orgel. Deze zal op 2 november met een feestelijke bijeenkomst met orgel en koor in gebruik worden genomen.

De aquarel zal volgend jaar zomer te zien zijn tijdens een expositie in deze kerk. Deze zal tzt., met een feestelijk concert op het Kiespenningorgel uit 1615 door Pim Schipper, organist op dit orgel, worden geopend.

Mocht u interesse hebben daar bij aanwezig te zijn dan kunt u uw naam mailen aan mij via contact op deze site...